Архив | март, 2020

Кариерно израстване

5 мар.

Със зъби, нокти, лакти, вой

И с доноси безброй

Към върхът се устреми.

А там горе чака-рака,чака-рака

Най-накрая се наака.

 

Чиновник

Писа бриса, писа бриса

И накрая се вмириса!

 

Шеф

Той се смяташе за вечен,

Ама вчера бе опечен!