За законите…

23 Ян

Всеки ден Народното събрание  на Република България приема, променя и скалъпя нови и не толкова нови  закони. Не знам как е по света, но мисля, че нашата държава е на едно от първите места по количество влезнали в сила, действащи закони. Да законите са стотици и едва ли има някои в България , който да знае точния им брой, камо ли пък да бъдт спазвани от гражданите на тази държава. Те са така направени, че в някои случаи взаимно се отричат, а когато се приложат и техните наредби, правилиници, общински наредби и разпоредби се образува омагьосания кръг, параграф 22, в които  изглежда се ориентират само определени прависти. Как в тази джунгла да са оправя обикновенния гражданин?

Помислих си, че щом при това информационно обслужване и грамотността на населението в наше време ние не можем да се справим, си зададох въпроса:-Как са се справяли нашите бащи и деди преди 09.09.1944г.? Зарових глава в старите държавни вестници  и видях кратки, ясни , разбираеми от всеки грамотен човек закони. Ето няколко от тях:

Закон за задължително носене на местни дрехи и обуща

Държавен весник бр.58 от 19 март 1897г.

Чл.1. Всички държавни, ообщински и окръжни чиновници и служащи, които получават заплати, както и народните представители, са длъжни да носят във време на изпълнение длъжностите си облекло и обуща местно произведение.

Чл.2. Чиновниците и служащите, които не се съобразяват с постановлението на горния член, ще бъдат наказвани с глоба от 10 до 60 лева. Размерът на глобата ще се определя от надлежните началници на учрежденията, които ще следят за изпълнението на настоящия закон.

Чл.3. Министерството на народното просвещение ще изучи въпроса за носение на униформа от учениците при гимназиите и класните училища, и ако то предпише употребление на такова еднообразно облекло, то ще бъде от местни материали.

Чл.4. Всеки фабрикант или продавач на дрехи, който по силата на този закон продава чужди материи за облекло и обуща вместо местни, наказва се с глоба от 100 до 1000лева и със затвор от 1 до 6 месеца.

Вижда се ясно и просто за какво става въпрос, кой носи, кой наказва, кого наказват и пр. Някои ще каже-да ама става въпрос за дрехи. Веднага ще му  изкарам аргумент:

Закон за преследване незаконно обогатените чиновници

Държавен весник, бр.13 от 18 януари 1895г.

Чл.1.Всики чиновник и служащ, държавен или общински, върху когото има подозрение, е длъжен, ако му се поиска от надлежната власт, да оправдае обогатяването си, като представи точна сметка с подробно посочване източниците на туй обогатяване.

Чл.2. Началствата на всеки чиновник или служащ е компетентната власт, която служебно изисква писмено да и се представи сметка.

Срок за туй представяне се дава двунеделен от съобщението. Ако има уважителни причини, срокът се уголемява от респективната власт, но той не може да бъде по голям от три месеци.

Забележка.Чиновникът или служителят, които се откаже от това време да представи сметката си, се супсендират службата си ако още служи.

Чл.3. След представяне на сметката, административната власт разгледва я по реда на надзора и дисциплината и само ако открие някое престъпно деяние препраща делото с всичките му книжа до надлежното прокурорство за преследване и наказание виновния според общия наказателен закон.

Чл.4. За отказване да се представи сметка съгласно чл.3, виновните се наказват с глоба от 1500 до 15000 лева, независимо от наказанието  за престъпното обогатяване.

Чл.5. Всички суми и имоти на незаконно обогатения чиновник или служащ се задържат и присъждат в полза на държавното съкровище.

Чл.6. Имотите прехвърлени от незаконно обогатения чиновник върху кое и да е било трето лице, се отнемат общо основание, като се докаже, че те са били прехвърлени така с цел укриване.

Преходен член. Настоящия закон има сила и за ония чиновници и служащи, които са престанали от служба преди издаването му.

Виждате приятели за какво става въпрос и как са градили държавата нашите деди.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: